Hlavnou činnosťou spoločnosti TASTA je prevadzkovanie kovošrotu a výkup farebných kovov.

Popri svojej hlavnej činnosti spoločnosť založila výkup elektroodpadu od firiem a občanov.

Ďalej sa zaoberáme výkupom autobatérií, cu káblov,

Podnikame aj v oblasti prenájmu nehnuteľnosti skladových priestorov.